NJOFTIM PËR STUDENTËT RRETH MËSIMIT VIRTUAL

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” njofton të gjithë studentët se janë finalizuar përgatitjet për të vijuar me mësim virtual.Secilit prej jush i është krijuar e-mail i personal...

Më shumë

Hapet SEMS për regjistrimin e lëndëve

Më shumë

NJOFTIM LIDHUR ME VEPRIMET E NEVOJSHME, KARSHI SITUATËS AKTUALE PAS PARAQITJES SË RASTEVE ME COVID-19

Bazuar në Vendimet e fundit të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Njoftimeve të Menaxhmentit të UP-së  ju informojmë se Fakulteti i Ndërtimtarisë ka formuar ekipin me staf esencial i cili ë...

Më shumë

Lista preliminare te studenteve me te drejt vote

Kjo është lista preliminare e studentëve me të drejt vote. Studentët qe nuk gjenden në listë nga data 11.03 deri me 12.03.2020, mundë te paraqesin akesat tek sherbimi i studenteve te FN.
Më shumë

“KarrieraUP2020”- këshilla dhe rrjetizim me punëdhënësit!

Të nderuar studentë,

Ju interesojnë kriteret e tregun e punës në fushën e studimit Tuaj?
Dëshironi të dini më shumë për përgatitjen e mirëfilltë të dokumenteve për aplikim? J...

Më shumë