Konkurs për studime Master 2018/2019

Senati i Universiteti të Prishtinës "Hasan Prishtina", në mbledhjen e mbajtur me 10.09.2018 mori vendim që të shpallë KONKURS për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master...

Më shumë

Rezultatet preliminare për afatin e dytë të konkursit plotësues në studimet themelore të vitit akademik 2018/2019 - FNA

Në linqet e më poshtme mundë të i shihni rezultatet preliminare të provimit pranues për afatin plotësues të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, të mbajtur më 20.09.2018.

Më shumë

Vendimi dhe raportet e Komisioneve vlerësuese nga Këshilli i FNA-së lidhur me angazhimin e personelit akademik sipas konkursit plotësues të shpallur nga UP me nr.prot. 2/164 të datës 25.07.2018

Vendimin e Këshillit të FNA-së dhe raportet e komisionit vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorve të jashtëm për vitin akademik 2018/2019 sipas konkursit me nr. prot. 2/164 të datës 25.07.2018 i ...

Më shumë

Konkurs plotësues - Afati i dytë

Konkurs plotësues - Afati i dytë (II-të) për plotësimin e vendeve të paplotësura nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore - bachelor në vitin akademik 2018/2019,...

Më shumë

Njoftim për hapjen e SEMS për regjistrimin e semestrit dimëror 2018/19

Duke filluar nga data 05.09.2018 deri më 05.10.2018 të hapet SEMS për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2018/19.

Më shumë