Meriton Shabani

Zyrtar i shërbimit të studentëve
FNA
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 143
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.