Hanife Gashi

Zyrtare për shërbimin e studentëve
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 ext 143
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.