Zyrtar i lartë për financa

Bardh Bardhi

Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 549 554 & +377 44 311 514
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontraten e Punës.