Arta Miftari

Zyrtare e shërbimit të studentëve
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 / 103
Kryen detyrat që i përshkruhen në Kontratën e Punës.