Agon Beqiri

Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
FNA
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103
Kryen detyrat dhe përgjithsitë që kanë të bëjnë lidhur me Teknlogjinë e Informacionit në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës