Personeli i Administratës

Valdete Shala
Sekretare
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103

Bardh Bardhi
Zyrtar i lartë për financa dhe kontabilitet
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 549 554 & +377 44 311 514

Agon Beqiri
Zyrtar i Teknologjisë së Informacionit
FNA
[email protected]
---

Arta Zabërgja - Prelvukaj
Asistente e Dekanit
Fakulteti i Ndërtimtsrisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103

Arta Miftari
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 / 103

Hanife Gashi
Zyrtare për shërbimin e studentëve
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 ext 143

Mevlude Rrmoku
Zyrtare e shërbimit të studentëve
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 143

Meriton Shabani
Zyrtar i shërbimit të studentëve
FNA
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 143

Msc. Ilmi Fetaj
Laborant
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103

Gazmend Bislimi
Laborant
Fakultei i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103

Sadri Gashi
Administrator i qendrës së kompjuterëve në bibliotekë
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitektuës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 103

Valon Kurtaj
Zyrtar për arkivë, postë dhe fotokopje
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+381 38 554 899 ext. 109