Dr. sc. Violeta Nushi

Profesor i rregullt
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+377 44 120 600

Mësimdhënës në lëndët:

1. Konstruksione arkitektonike 3
2. Konstruksione arkitektonike 4
3. Konstruksione ndërtimore
4. Planifikimi hapësinor
5. Metodologjia e Hulumtimit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV