Dr. sc. Florim Grajçevci

Profesor asistent
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+377 44 115 273

Mësimdhënës në lëndët:

1. Konstruksionet prej druri dhe skele I
2. Konstruksionet prej druri II
3. Strukturat Inxhinierike.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV