Msc. Ymer Kuka

Asistent i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 224 853

Asistent në lëndët:

1. Instrumente Gjeodezike dhe hyrje ne Gjeodezi
2. Plane Gjeodezike
3. Fotogrametri
4. Teknika e matjeve ne Gjeodezi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV