Dr. Sc. Esat Gashi

Profesor Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 503 271

Ligjërues për lëndët në Bachelor:

1. Teknika e ndërtimit të ulët
2. Teknika e ndërtimit të lartë

Ligjërues për lëndët në Master:

1. Menaxhimi i projekteve
2. Menaxhimi i ndërtimit

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV