Dr. Sc. Esat Gashi

Profesor Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 503 271

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Organizimi dhe Teknologjia e Ndertimit

Ligjerues dhe Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Projektimi i rrugeve
2. Udhekryqet dhe nyjet ne rruge’
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV