Mr. sc. Bajram Shefkiu

Asistent
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 212 204

Asistent në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Bazat e betonit të armuar
2. Elementet e betonit te armuar

Asistent në lëndët e nivelit Master:

1. Projektimi i strukturave nga betoni i armuar
2. Betoni i paranderur
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV