Msc. Arta Januzi - Cana

Asistente e angazhuar
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+386 49 173 754

Asistent në lëndët:

1. Konstrukcione Arkitektonike 1
2. Konstrukcione Arkitektonike 2
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV