Msc. Anita Gjukaj

Asistente e rregullt
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
044.......

Asistente në lëndët:

1. Konstruksionet metalike I
2. Konstruksionet metalike II