Dr. sc. Cenë Krasniqi

Profesor Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 151 102
Ligjeron në lëndët: ------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV