Dr. sc. Cenë Krasniqi

Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 151 102
Ligjeron në lëndët:
  • Materiale nërtimore I
  • Materiale nërtimore II
  • Teknologji të betonit.
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV