Mr. sc. Vlora Shatri

Asistente
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 ** *** ***

Asistente në lëndët:

1. Konstruksionet e betonit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV