Mr. sc. Vlora Shatri

Asistente
Ndërtimtari
[email protected]
+381 38 554 899 / 103

Asistente në lëndët:

1. Konstruksionet e betonit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV