Dr. sc. Vlora Navakazi

Profesor Asistent
Arkitekturë
[email protected]
+377 44 111 347

Ligjeron në lëndët:

1. Projektim VI
2. Projektim VII
3. Studio projektimi
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV