Msc. Rozafa Basha

Asistente
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
038 --- ---

Asistente në lëndët:

1. Projektimi I
2. Projektimi II
3. Projektimi III
4. Projektimi IV (Banim)
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV