Dr. sc. Ragip Hadri

Profesor Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 127 813
Ligjeron në lëndët:
  • Statistika e konstruksioneve I
  • Statistika e konstruksioneve II
  • Analiza jolineare
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV