Dr. sc. Qani Kadiri

Profesor Asistent
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 256 746

Ligjeron në lëndët:

1. Mekanika e dherave
2. Fondamente
3. Gjeoteknika e objekteve hidroteknike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV