Dr. sc. Laura Kusari

Profesor i asocuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 122 163

Mësimdhënës në lëndët:

1. Mekanika e fluideve
2. Objekte hidroteknike
3. Rregullimi i lumenjëve
4. Pendat
5. Tendencat bashkohore në projektimin e pendëve nga materiali rrethanor
6. Metodat e diskretizimit në objektet hidroteknike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV