Dr. sc. Kadri Morina

Profesor asistent
Ndërtimtari
[email protected]
+377 44 145 803

Ligjeron në lëndët:

1. Konstruksionet e betonit I
2. Konstruksionet e betonit II
3. Betoni i paranderur
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV