Dr. sc. Figene Ahmedi

Profesor i asocuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 127 776

Asistente në lëndët:

1. Pastrimi i ujërave
2. Teknologjitë e pastrimit të ujërave
3. Sisteme hidroekonomike
4. Meliori me hidroteknikë
5. Ujësjellsi i vendbanimeve
6. Kanalizimi i vendbanimeve
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV