Mr. sc. Faik Hasani

Ligjërues
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 174 865

Ligjeron ne lëndet për Bachelor:

1. Konstruksionet metalike I
2. Konstruksionet metalike II

Ligjeron ne lëndet për Masrer:

 1. Konstruksionet metalike III
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV