Mr. sc. Burbuqe Shatri

Asistente
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 405 837

Asistente në lëndët:

1. Mekanika I (Statika)
2. Mekanika II (Kinematika dhe Dinamika)
3. Teoria e Strukturave
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV