Mr. sc. Bardha Meka

Asistente e angazhuar
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+377 44 157 953
Asistente në lëndët:

1. Analizë në Arkitekturë
2. Vizatim Arkitektonik
3. Projektim 1
4. Projektim 2
5. Projektim 6
6. Projektim 7
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV