Dr. sc. Arton Dautaj

Profesor Asistent
Ndërtimtari - Konstruktiv
[email protected]
+377 44 122 261
Profesor në lëndët:
  • Rezistenca e materialeve I
  • Rezistenca e materialeve II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV