Dr. sc. Arton Dautaj

Profesor asistent
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 122 261
Profesor në lëndët:
  • Rezistenca e materialeve I
  • Rezistenca e materialeve II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV