Mr. sc. Arban Berisha

Asistent
Ndërtimtari - Hidroteknikë
[email protected]
+383 44 878 951
Asistentë në lëndët:
  • Hidraulika
  • Hidrologjia
  • Hidrologjia II
  • Shfrytëzimi i energjisë së ujërave
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV