Mr. sc. Shaban Perjuci

Ligjërues i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 127 144
Ligjeron në lëndët:
  • Ura,
  • Projektimi i urave të betonit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV