Mr. Sc. Eliza Hoxha

Asistente
Arkitekturë
[email protected]
+377 44 345 849
Asistente në lëndët:
  • Baza të urbanizmit
  • Dizajni urban
  • Projektimi urban
  • Planifikimi hapsinor
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV