Dr. sc. Teuta Jashari - Kajtazi

Profesor asistent
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+377 44 115 162

Mësimdhënëse në lëndët:

1. Historia e Arkitektures - Antika
2. Historia e Arkitektures - Mesjeta
3. Arkitektura moderne dhe trendet bashkëkohore
4. Arkitektura regjionale
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV