IDA Ilir Gjinolli

Asistent i angazhuar
Arkitekturë
[email protected]
+386 49 504 025

Asistentë në lëndët:

1. Urbanizmi I
2. Urbanizmi II
3. Projektimi urbanistik
4. Projektimi urbanistik dhe mbrojtja e mjedisit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV