IDA Erneste Qata

Ligjëruese
Arkitekturë
[email protected]
+377 44 113 957
Ligjëron në lëndët:
  • Projektimi II
  • Projektimi III
  • Projektimi IV
  • Vizatimi arkitektonik
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV