Dr. Sc. Egzon Bajraktari

Profesor asistent
Arkitekturë
[email protected]
+386 49 441 569

Mësimdhënës në lëndët:

1. Fizika e ndërtimit dhe Performansa energjetike
2. Akustika
3. Vlersimi, Monitorimi dhe kontrolli i performancës së ndërtesës
4. Punë praktike - Kurs teknik i modeluar
5. Konstruksionet ndërtimore
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV