Dr. Sc. Dukagjin Hasimja

Profesor Asistent
Arkitekturë
[email protected]
+377 44 137 407
Ligjeron në lëndët:
  • Bazat e urbanizmit
  • Projektimi urbanistik
  • Projektimi urban dhe mbrotja e mjedisit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV