Dr. sc. Bujar Bajçinovci

Profesor asistent
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+377 44 113 629

Mësimdhënës në lëndët:

1. Projektim 4
2. Projektim 5
3. Projektim 7
4. Studio
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV