Dr. sc. Naser Kabashi

Profesor i rregullt
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+377 44 111 921

Mësimdhënës në lëndët:

1. Teknologjia e betonit
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
2. Shqyrtimet e konstruksioneve
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
3. Materialet ndërtimore I
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
4. Materialet ndërtimore II
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
5. Materialet polimere dhe bituminore
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
6. Materialet ndërtimore
    - Syllabusi    - Literatura    - Tjera
 
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV