Dr. sc. Musa Stavileci

Profesor i angazhuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 157 893

Ligjeron në lëndët:


 
* Pllakat dhe guaskat
 * Stabiliteti i konstruksioneve
 * Dinamika e konstruksioneve
 * Metoda e elementeve të fundëm
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV