Dr. sc. Murat Meha

Profesor i rregullt
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 120 958

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Bazat e të drejtave të regjistrimit të tokave
2. Kadastra
3. Analiza dhe përpunimi i matjeve gjeodezike
4. Hulumtime nga largësia

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Zbatimi i gjeodezisë në Objekte hidroteknike
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV