Dr. sc. Misin Misini

Profesor i asocuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 110 578

Mësimdhënës në lëndët:

1. Mekanika I
2. Mekanika II
3. Bazat e inxhinierisë së tërmeteve
4. Teoria e strukturave
5. Strukturat hapësinore
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV