Dr. sc. Mimoza Dugolli

Profesor Asistent
Dep. i Arkitekturës
[email protected]
+383 45 898987

Ligjeron në lëndët:

1. Sistemet bashkëkohore në objekte 1
2. Sistemet bashkëkohore në objekte 2
3. Menaxhimi i ndërtimit
4. Ekonomia në inxhinieri
5. Energjia dhe Ambienti
6. Ndikimi i planifikimit urban në ambient
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV