Dr. sc. Isak Hoxha

Profesor i angazhuar
Ndërtimtari
[email protected]
+377 44 12 77 77
Ligjeron në lëndët:
  • Matematika I
  • Matematika II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV