Dr. sc. Naim Hasani

Profesor i asocuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 345 508

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Hidraulikë
2. Hidrologji
3. Pastrimi i ujërave
4. Projektimi i rrugëve

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Master:

1. Hidrologji II
2. Furnizim me ujë II
3. Kanalizimi i vendbanimeve II
4. Sistemet hidroekonomike II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV