Dr. sc. Flamur Doli

Profesor i asocuar
Departamenti i Arkitekturës
[email protected]
+377 44 158 610

Mësimdhënës në lëndët:

1. Gjeometri deskriptive
2. Perspektiva gjeometrike
3. Banimi tradicional në kosovë
4. Teoria dhe praktika e restaurimit
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV - Shqip
- Biography - CV - English
- Punimi i disertacionit