Dr. sc. Fevzi Berisha

Profesor i rregullt
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+377 44 126 989

Mësimdhënës në lëndët:

1. Algjebër lineare dhe gjeometri
2. Analizë matematike
3. Statistika dhe probaliteti
4. Trigonometria sferike
5. Matematika
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV