Dr. sc. Fatos Pllana

Profesor i asocuar
Departamenti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+377 44 111 540

Mësimdhënës në lëndët:

1. Statika e konstruksioneve I
2. Statika e konstruksioneve II
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV