Dr. sc. Arta Jakupi

Profesor i asocuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
[email protected]
+377 44 *** ***

Mësimdhënës në lëndët e nivelit Bachelor:

1. Vizatimi Arkitektonik
2. Gjeometri Deskriptive
3. Vizatim i lirë dhe estetika e hapsiës
4. CAD
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV