Dr. sc. Abdullah Zejnullahu

Profesor i rregullt
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 276 292

Mësimdhënës në lëndët:

1. Metodat numerike
2. Gjeometri diferenciale
3. Gjeometri llogaritëse
4. Probalitet dhe statistikë
------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biografia - CV