Personeli akademik i angazhuar për vitin kademik 2020/2021

Dr. sc. Violeta Nushi
Profesore e rregullt, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 120 600

Dr. sc. Arta Basha Jakupi
Profesore e acocuar, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 49 309 859

Dr. sc. Dukagjin Hasimja
Profesor asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 137 407

Dr. sc. Mimoza Dugolli
Profesore asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 45 898 987

Dr. sc. Skender Kabashi
Profesor i rregullt, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 ** *** ***

Dr. sc. Bekim Gashi
Profesor asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 49 600 850

Dr. sc. Kadri Sylejmani
Profesor asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 116 779

Dr. sc. Jeton Halili
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 ** *** ***

MSc. Shkumbin Makolli
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 698 340

Dr. sc. Naim Jerliu
Profesor i rregullt, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 ** *** ***

Dr. sc. Fevzi Berisha
Profesor i rregullt, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 126 989

Dr. sc. Islam Fejza
Profesore i acocuar, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 260 649

Dr. sc. Sylë Tahirsylaj
Profesor i rregullt, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+838 44 140 761

Dr. sc. Ali Muriqi
Profesor i rregullt, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 141 029

Dr. sc. Ismail Kabashi
Profesor asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 325 819

Dr. sc. Anjeza Alaj Murati
Ligjëruese, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 393 384

Dr. sc. Ilir Rodiqi
Ligjërues, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 120 790

Mr. sc. Lavdim Osmanaj
Ligjërues, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 214 168

MSc. Ardita Ibishi
Lektore, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 49 866 320

MSc. Armend Mujaj
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 108 510

MSc. Donika Krasniqi Ukshini
Asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 610 799

MSc. Fidan Salihu
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]pr.edu
+383 44 345 462

MSc. Herolind Islamaj
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 43 777 577

MSc. Marigona Krasniqi
Asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 45 848 154

MSc. Rrona Berisha
Asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 49 545 281

MSc. Vjollca Gashi Hoxha
Asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 49 112 928

MSc. Fisnik Loshi
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 275 470

MSc. Milaim Sylka
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 741 221

MSc. Dafina Tmava Gashi
Asistente, e angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 689 540

MSc. Dashnor Kadiri
Asistent, i angazhuar
Fakulteti i Ndërtimtarisë
[email protected]
+383 44 666 902