Kontakt

FIEK.jpgUniversiteti i Prishtinës
Fakulteti i Ndërtimtarisë
Bregu i Diellit, p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel.: +381(0)38 554 899 ext.103
Mail. [email protected]